Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă.
Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.


Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificare ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificare ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea actualizată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta?

Saimon Electronics este denumirea comercială al Saimon Electronics Impex SRL. persoană juridică cu capital 100% românesc, având sediul social în Cluj-Napoca, str. Ciocârliei, nr. 1, bl. C10, ap. 58, jud. Cluj, punct de lucru – Cluj-Napoca, str. George Baritiu, nr. 22, inregistrata la ORC sub nr. J12/753/1993, având CUI RO3921018.
Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați compania în privire la protecția datelor Dvs. la adresa de e-mail contact@saimonelectronics.ro sau prin poștă sau curier la adresa Cluj-Napoca, str. Ciocârliei, nr. 1, bl. C10, sc. 6, ap. 58, jud. Cluj – cu mențiunea: GDPR.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

 • Când vă creați un cont pe www.saimonelectronics.ro, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, modul de adresare „Dl.” sau „Dna.”;
 • Când ne adresați prin formularele “Asistență pentru clienți” sau “Webmaster”, ne transmiteți adresa de e-mail;
 • În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: CNP, număr telefon, data nașterii, domiciliu, adresa de livrare, adresa alternativa de e-mail, cont IBAN, banca;
 • Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon.

 

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării?

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Saimon Electronics;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările Dvs. cu privire la comenzile Dvs. sau la bunurile și serviciile oferite de companie;
 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime: măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei față de atacuri cibernetice, măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Saimon Electronics și Dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma www.saimonelectronics.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

În cazul în care nu aveți un cont înregistrat pe www.saimonelectronics.ro și ne transmiteți o comandă, în baza normelor legale din România, suntem obligați să vă păstrăm datele pe o perioadă de 5 ani, în vederea evidenței contabile. De la această regulă, prin excepție, în cazul schimbării anumitor norme privitoare la arhivarea documentelor vom putea depăși termenul de 5 ani.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat/poștă;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal?

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți?

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele Dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele Dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor Dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea Regulamentului (UE) 2016/679.

Reamintim faptul că ne puteți contacta în orice moment:

 • prin e-mail la adresa:  contact@saimonelectronics.ro sau
 • prin poștă sau curier la adresa: Cluj-Napoca, str. Ciocârliei, nr. 1, bl. C10, ap. 58, jud. Cluj
 • personal la punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. George Baritiu, nr. 22, jud. Cluj.